אז עכשיו כשאתם מוכנים עם מידת הטבעת יאללה לענוד אותה באהבה.